Fransızca Öğren

Geçmiş Zaman - Passe Simple

Bu zaman geçmişte yapılan eylemleri dile getirmek için kullanılır.

Passé Simple daha çok tarihsel olayların anlatılması,yazı ve edebiyat dilinde kullanılmaktadır.

*** Bu zaman Fransızcada  Konuşma dilinde kullanılmaz.Sadece Hikayelerde ve Romanlarda Kullanılmaktadır.

1. Grup filllerde Passé Simple (Sonu -er ile biten Filler) Fiilden mastar eki olan -er  takısı kaldırılır ve yerine passé simple ekleri ( -ai ,-as,-a,-âmes ,-âtes,-èrent ) eklenerek yapılır.

Regarder : Bakmak je regardai -baktım tu regardas il regarda   nous regardâmes vous regardâtes ils regardèrent

Örnek cümle il ferma la porte de la maison et il commença à courir vers la route (O evin kapıısını kapattı ve sokağa doğru koşmaya başladı.)

2. Grup Fiillerde Passé Simple (sonu -ir ile biten Fiiller) Fiilin sonundaki -ir takısı kaldırılır. Fiile Passé Simple ekleri Eklenir.

 (-is ,-is,-it,-îmes,-îtes,-irent) Finir : Bitirmek je finis -bitirdim tu finis il finit Nous finîmes Vous finîtes ils finirent

Örnek cümle Mimar Sinan bâtit la plupart des monuments historiques de notre pays (Ülkemizin tarihi eserlerinin birçoğunu Mimar Sinan yapmıştır.)

 3. Grup Fiillerde Passé Simple (Sonu -dre ,- ir ile biten Filler) Fiilin sonundaki -re takısı kaldırılır.

 Fiile passé simple ekleri eklenir. Rendre: Geri vermek ,götürmek je rendis tu rendis il rendit Nous rendîmes Vous rendîtes ils rendirent Sonu -ir ile biten üçüncü grup fiillerde fiil çekimi Sentir:Hissetmek je sentis tu sentis il sentit Nous sentîmes vous sentîtes ils  sentirent

 *** Sonu -ir ile bitmesine rağmen yukarıdaki kurala uymayan fillerde vardır.

(venir,tenir,mourir) venir :gelmek venir-gelmek --------------------------tenir-tutmak ------------Mourir -ölmek je vins ----------------------------------je tins ----------------------je mourus tu vins -------------------------------- tu tins----------------------tu mourus il vint ----------------------------------il tint --------------------- il mourut nous vinmes ------------------------  nous tinmes -------------nous mourumes vous vintes -------------------------- vous tîntes ---------------vous mourutes ils vinrent ----------------------------ils tinrent -----------------ils moururent